15 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen

18/11/2013 - 08:16
Ông Lê Văn Quyền phát bằng khen cho các tập thể.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch liên tịch về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thực hiện pháp luật về trật tự ATGT.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đã được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể thực hiện bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức chấp hành ATGT trong đội ngũ CNVCLĐ và gia đình. Tỷ lệ CNVCLĐ được tuyên truyền, học tập quán triệt các quy định pháp luật về trật tự ATGT tăng hàng năm (từ 95,37% năm 2009 tăng lên 98,23% năm 2013). Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong CNVCLĐ mỗi năm được kéo giảm đáng kể.

Các tập thể nhận bằng khen tại hội nghị.

Tại hội nghị có 15 tập thể và 2 cá nhân được nhận được bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN