19 tập thể và 40 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh

23/05/2010 - 16:31

Qua 5 năm thực hiện nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua và khen thưởng của Công an Thành phố đã có nhiều chuyển biến. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động trong toàn lực lượng tích cực hưởng ứng bằng những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Đặc biệt là gắn phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua đột xuất do Đảng, Nhà nước và ngành công an phát động; thường xuyên tổ chức sơ kết, bình chọn, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ thúc đẩy phong trào. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Điển hình như tập thể Đội An ninh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt tình hình khiếu kiện, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy. Nhiều cá nhân điển hình của ngành đã nêu cao tinh thần tiến công, kiên quyết, mưu trí và khôn khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Qua 5 năm đã có 19 tập thể, 40 cá nhân của ngành được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen cho 2 cá nhân. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc hàng năm đã có 11 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 14 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và 78 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Diễm Phúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN