2 HTX Thủy sản Rạng Đông và Đồng Tâm đã khai thác được 4.261 tấn nghêu các loại

27/11/2007 - 09:14

Từ đầu năm đến nay, 2 HTX Thủy sản Rạng Đông (Thới Thuận) và Đồng Tâm (Thừa Đức) đã khai thác được 4.261 tấn nghêu các loại, doanh thu trên 38,2 tỷ đồng

Trong đó HTX Thủy sản Rạng Đông đã khai thác được 2.900 tấn nghêu các loại, doanh thu gần 24 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ xã viên được ăn chia trên 4,9 triệu đồng, mỗi nhân khẩu được 1,2 triệu đồng.

Yến Nhi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN