2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua

26/06/2017 - 07:16

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 835/QĐ-TTg về tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre.

Trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 1 gồm 5 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Lách. Tổng thu ngân sách trong năm 5,2 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 34,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,26%.  Xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí. Vận động xây dựng 24 căn nhà tình thương, đạt 280%. Duy trì và giữ vững danh hiệu xã văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2016, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tiếp tục dẫn đầu khối đi đua. Doanh thu hơn 2.466 tỷ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch năm. Lợi nhuận gần 330 tỷ đồng, đạt hơn 182% kế hoạch. Nộp ngân sách hơn 960 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch. Đặc biệt đóng góp phúc lợi xã hội, từ thiện trên 27 tỷ đồng. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN