2009 - năm có nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học vào cuộc sống

13/01/2010 - 09:16
Máy phát điện bằng khí biogaz thay cho dầu diezel ở Thành Thới B (Mỏ Cày Nam). Ảnh: Hoàng Vũ

Năm 2009, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý cũng như nghiên cứu, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh nhà vào thực tiễn cuộc sống.

Triển khai các đề tài, dự án đạt chỉ tiêu đề ra (trên 95%) và đã mang lại một số kết quả khả quan, điển hình như: Dự án “Du nhập phát triển 500 ha dừa dứa”; chương trình phát triển 4.000 ha bưởi da xanh đến năm 2010; chương trình ứng dụng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt; nghiên cứu chế tạo công nghệ, sản phẩm mới từ dừa; nghiên cứu, triển khai mô hình xử lý nước thải trong sản xuất góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường; ứng dụng các phần mềm  thông tin địa lý GIS trong quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản, địa chất công trình, đô thị và cảnh báo dịch bệnh; các đề tài thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn tập trung cho việc xây dựng các mô hình nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giáo dục và các luận cứ khoa học cho việc hoạch định quy hoạch, kế hoạch của tỉnh…
Trong hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sinh học, đã hoàn chỉnh Dự án Du nhập, trồng và phát triển dừa dứa giai đoạn 50 ha mô hình; tiếp tục triển khai nhân rộng 200 ha dừa dứa, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và cung cấp cho khách hàng 34.347 cây dừa dứa giống. Hoàn chỉnh báo cáo khoa học dự án Duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của cơ sở đảm bảo chất lượng hạt ca cao tại trung tâm. Phối hợp với Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp miền Nam thực hiện giai đoạn nhân sinh khối vi sinh vật phân giải lignin của đề tài Nghiên cứu chế biến mụn dừa thành phân bón sinh học cao cấp đa chức năng và đang tiến hành thử nghiệm tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre; đấu thầu và lắp đặt thiết bị phục vụ đề tài Nghiên cứu chẩn đoán bệnh trên cây có múi bằng kỹ thuật PCR; chăm sóc và thu hoạch 3.000 bịch phôi nấm bào ngư và 1.000 bịch phôi nấm linh chi, đồng thời thực nghiệm các loại nấm khác. Tiếp tục thực hiện các dự án cấp cơ sở: dự án nuôi và nhân giống heo rừng lai; sản xuất thử nghiệm rượu mật hoa dừa, rượu ca cao. Cung cấp 11.447 lít chế phẩm sinh học, 1.016 bịch bột xử lý nước cho các khách hàng trong tỉnh. Thiết kế, lắp đặt 6 bộ thiết bị xử lý và cấp nước hộ gia đình 2m3/ngày và 4 bộ xử lý nước thải. Lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho: Công ty Ép dầu Lương Quới (Thành Vinh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ BTCO, Công ty May mặc Alliance One tại Khu công nghiệp Giao Long, Công ty Chế biến Thủy sản An Phát; Khu Công nghiệp An Hiệp; Trung tâm Giống Thủy sản Bình Đại và Công ty Khai thác Công trình Giao thông. Phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục thực hiện đề tài Khai thác tổng thể tài nguyên nước ngọt phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế khu vực ven biển huyện Ba Tri và xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới xử lý nước ngầm nhiễm phèn phục vụ cung cấp nước sạch vùng sâu xã An Điền - huyện Thạnh Phú trong năm 2009 - 2010.
Phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề Công nghệ xử lý môi trường trong các lĩnh vực xử lý rác thải y tế qui mô nhỏ, thạch dừa, kẹo dừa, nuôi trồng thủy sản; phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề Nuôi vịt an toàn sinh học tại Bến Tre. Thực hiện Chương trình “Phát triển dịch vụ Khuyến nông ca cao bền vững cho các nông hộ tại tỉnh Bến Tre” của Tổ chức Success Alliance - Mỹ; dự án Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và dự án “Ứng dụng điện mặt trời phục vụ người nghèo vùng sâu, vùng xa” tại cù lao An Bình - xã An Hiệp - huyện Ba Tri.
Đưa các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia hội chợ thiết bị công nghệ, đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ. Tiếp tục triển khai đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời hội nhập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 đến 2015”, và Đề án “Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre” nâng tổng số áp dụng hệ thống là 31 đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ. Tăng cường nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các bản tin, các phương tiện thông tin đại chúng và các tin bài trên website thông tin khoa học và công nghệ. Hoạt động sở hữu trí tuệ tập trung hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Công tác thanh tra, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được chú trọng, thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch năm 2009 đề ra, tập trung một số lĩnh vực bức xúc mà dư luận và xã hội quan tâm như xăng dầu, thép xây dựng, mũ bảo hiểm, an toàn bức xạ và hàng tiêu dùng thiết yếu khác…. lồng ghép công tác thanh tra, quản lý với tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đúng hướng. Tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ vật liệu mới và cung cấp các chế phẩm phục vụ trong xử lý cung cấp nước sinh hoạt, xử lý môi trường và nhà vệ sinh tự hoại. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu phát triển nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, quản lý và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tiềm lực khoa học và công nghệ, thông qua việc xây dựng và triển khai Đề án tổ chức bộ máy quản lý khoa học và công nghệ; Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và Đề án tăng cường tiềm lực cho Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ.
Từ năm 2010 trở đi, trong chương trình tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở, tập trung hướng dẫn và hỗ trợ 9 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2015.
Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre sẽ tổ chức Giải thưởng Doanh nghiệp đầu tư khoa học và công nghệ; triển khai đề tài cấp cơ sở Nghiên cứu, đánh giá khả năng tiếp cận nguồn lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực và hiệu quả; triển khai Chương trình thích ứng Biến đổi khí hậu của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, hợp tác với Trường Đại học Bình Dương, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học