28 đảng viên bị xử lý kỷ luật

07/11/2010 - 15:45

Trong 2 năm (2009 - 2010), thực hiện theo Điều lệ Đảng, các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 28 đảng viên (khiển trách 19, cảnh cáo 6, cách chức 1, khai trừ 2).

Nội dung vi phạm chủ yếu của những đảng viên đó là: không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; chưa thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; vi phạm về đạo đức lối sống; mất đoàn kết nội bộ; chiếm dụng tiền xây dựng giao thông nông thôn; vi phạm chính sách dân số.

MINH NHỰT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN