302 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

20/01/2017 - 07:30

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 302 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2017, bao gồm: 30, 40, 50, 55, 60, 65 và 70 tuổi đảng.

Đợt này, Đảng bộ TP. Bến Tre và huyện Châu Thành, mỗi địa phương có 2 đảng viên được trao Huy hiệu 70 tuổi đảng. Trong số 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nơi có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này nhiều nhất là Đảng bộ TP. Bến Tre với 85 đảng viên.

Hàng năm, tỉnh có 4 đợt trao Huy hiệu Đảng, cụ thể: đợt 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11. Đây là dịp để nêu gương các đảng viên đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện và ghi nhận sự cống hiến trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Điểm mới trong năm 2017 là đảng viên có đủ 45 năm tuổi đảng sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng, việc này thực hiện từ đợt trao Huy hiệu Đảng 19-5-2017. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đảng viên đã từ trần mà lúc còn sống có đủ 45 năm tuổi đảng, chưa được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng thì được xét truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; không đặt vấn đề tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng đối với những đảng viên đã được tặng, truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trước ngày 25-7-2016; đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng sau ngày 25-7-2016 được xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; đến đợt 19-5-2017, đảng viên đủ điều kiện xét tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng thì được xét tặng Huy hiệu 45 năm và 50 năm tuổi đảng.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN