31 thí sinh đậu vào các trường quân đội

27/08/2010 - 08:38

Theo tin từ Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm nay Bến Tre có 321 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường quân đội và 244 em trong số này đã tham dự kỳ thi (53 nữ).

Kết quả có 31 em thi đậu, trong đó các học viện: Hậu cần: 1 thí sinh, Biên phòng: 1, Hải quân: 2; các trường: Sĩ quan Lục quân II đậu 19 thí sinh; Sĩ quan Kỹ thuật: 8 thí sinh. Điểm đầu vào của các trường quân đội khá cao, Trường Sĩ quan Kỹ thuật năm nay lấy 21,5 điểm và một thí sinh của Bến Tre đạt 24,5 điểm. Kỳ thi này cũng không có thí sinh nữ nào của tỉnh đủ điểm vào các trường quân đội.
Năm nay, Ba Tri, Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam có số thí sinh thi đậu bằng nhau và nhiều nhất là 5 người. So với năm 2009, số thí sinh của tỉnh thi đậu vào các trường quân đội ít hơn 3 người.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN