4 quỹ đầu tư thích ứng dành cho cộng đồng

07/12/2015 - 07:21

Các chuyên gia Dự án AMD Bến Tre khảo sát mô hình sản xuất lúa ở Thạnh Phú. Ảnh: T.Huyền

Với mục tiêu nâng cao tính bền vững và hiệu quả của các khoản đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), cung cấp các nguồn lực nhằm giúp chính quyền và tư nhân nhân rộng kết quả của các nghiên cứu, mô hình thích ứng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép yếu tố BĐKH, Dự án AMD Bến Tre đã xây dựng 4 quỹ đầu tư thích ứng với BĐKH dành cho cộng đồng.

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Đây là nguồn vốn tín dụng được UBND tỉnh vay lại từ IFAD (Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp) và giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý. Dự án AMD sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho quỹ.

Quỹ đặt ra 3 mục tiêu chính để thực hiện là: tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo và thu nhập thấp ở nông thôn thông qua việc thành lập nhóm bảo lãnh vay vốn (nhóm tín dụng - tiết kiệm); tạo điều kiện thuận lợi về tiếp nhận vốn vay cho người nghèo, người thu nhập thấp một cách lâu dài và bền vững nhằm nâng cao mức sống cho người nghèo; từng bước nâng cao hiểu biết về khả năng làm kinh tế, xây dựng ý thức tiết kiệm và sự tự tin cho người nghèo.

Đối tượng của quỹ là hộ nghèo, cận nghèo (không gồm hộ nghèo chây lười lao động), hộ có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi trong xã hội và hộ trung bình.

Hình thức vay: vay theo nhóm bảo lãnh và vay tín chấp (không cần phải thế chấp tài sản), thủ tục vay đơn giản, nhận và hoàn trả vốn ngay tại xóm, ấp nơi mình sinh sống. Khi tham gia quỹ, sẽ được tham gia quỹ tương trợ để phòng tránh rủi ro, được thăm hỏi khi thành viên ốm đau.

Quỹ Hợp tác công - tư

Quỹ Hợp tác công - tư (PPP) hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư khai thác vùng nguyên liệu, sản phẩm của ngành Nông nghiệp; giúp doanh nghiệp có điều kiện hoạt động tốt, bền vững tại vùng nông thôn. Việc hoạt động của doanh nghiệp sẽ tạo cơ hội để nông dân tiêu thụ được nguyên liệu, giá trị sản phẩm được gia tăng; người nghèo có việc làm và thu nhập để giảm nghèo bền vững.

Nhóm đối tượng của Quỹ PPP là các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh và đã hoạt động ít nhất 24 tháng trong lĩnh vực sản xuất chính.

Hình thức đầu tư của Quỹ PPP: Dự án AMD sẽ hỗ trợ đầu tư tối đa 49% tổng vốn đầu tư cho một tiểu dự án; doanh nghiệp sẽ đối ứng tối thiểu 51% tổng vốn đầu tư một tiểu dự án (trong đó tối đa 30% vốn được tính bằng giá trị hiện vật của bên được cấp vốn và tối thiểu 21% vốn góp bằng tiền mặt).

Dự án AMD Bến Tre cấp vốn tối thiểu cho một tiểu dự án là 15 ngàn USD và tối đa là 60 ngàn USD. Trong đó, suất đầu tư tính trên mỗi hộ sản xuất không quá 500 USD và phải có ít nhất 30% hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ do phụ nữ làm chủ được hưởng lợi từ tiểu dự án.

Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng với BĐKH (CFAF)

Mục tiêu của quỹ nhằm chia sẻ rủi ro, khuyến khích ứng dụng mô hình sản xuất, dịch vụ hợp lý tạo thu nhập bền vững cho người dân trong điều kiện chịu tác động của BĐKH.

Đối tượng của quỹ gồm có: hộ gia đình (nhóm đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ khó khăn, hộ thoát nghèo chưa bền vững, nữ làm chủ hộ); tổ, nhóm cộng đồng và tổ hợp tác có hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần tạo thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo. Mức tài trợ tối đa của hộ đình là 750 triệu đồng (tùy vào số lượng thành viên tham gia).

Quỹ tài trợ không hoàn lại tối đa là 50% tổng chi phí đầu tư. Đối tượng hưởng lợi đối ứng 50% chi phí đầu tư còn lại (trong đó 20% bằng tiền mặt và 30% bằng hiện vật).

Quỹ đầu tư hạ tầng

Quỹ đầu tư hạ tầng (CIF) đầu tư một số công trình hạ tầng quy mô nhỏ trong 30 xã dự án, nhằm hạn chế những tác động của BĐKH, tạo điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Quỹ CIF sẽ được giao cho Ban phát triển xã làm chủ đầu tư để triển khai nguồn vốn này.

Dự án AMD có Ban phát triển của 30 xã nằm trong UBND các xã dự án sẽ là đơn vị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng mục tiêu có thể tiếp cận các nguồn Quỹ đầu tư của Dự án.

Với 4 nguồn vốn đầu tư trên, trong năm 2015, Dự án AMD đầu tư thí điểm 1 mô hình theo hình thức PPP, 73 mô hình thích ứng sử dụng nguồn vốn Quỹ CFAF và 10 công trình thích ứng sẽ được triển khai tại địa phương. Riêng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tính đến nay đã giải ngân cho 1.973 thành viên tại 30 xã Dự án AMD.

Tiến Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích