44 năm chiến thắng trận đầu

05/08/2008 - 13:17

Truyền thống của chiến thắng trận đầu luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam phát huy trong tình hình mới, nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Hôm nay kỷ niệm 44 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ xâm phạm vùng biển của Tổ quốc. Truyền thống anh hùng hơn bốn chục năm qua được cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay phát huy để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

** Thưa Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, ông có thể đánh giá trận đánh đầu tiên này có ý nghĩa đối với miền Bắc và đất nước trong giai đoạn lịch sử đó như thế nào?


Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa:
Truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam là ý chí quyết tâm dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng quân xâm lược, là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất của Việt Nam, của trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, Nghệ thuật quân sự đó được thừa kế và phát triển trong thời đại Hồ Chí Minh, là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, lấy nhỏ đánh lớn và lấy ít địch nhiều của Đảng và dân tộc ta.


Đây là chiến thắng mở đầu, tạo tiền đề thuận lợi, động viên khí thế chí tiến công để quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc leo thang chiến tranh phá hoại của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc, và cũng khẳng định ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, một dân tộc nhỏ nhưng không chịu khuất phục, dám đánh, quyết đánh, và biết đánh thắng quân xâm lược.
Trong điều kiện  mới hiện nay thì chiến thắng trận đầu đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá. Đó là cơ sở để các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam nghiên cứu vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh mới, nhất là trong xây dựng lực lượng niềm tin, ý chí và quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, trong xây dựng quốc phòng toàn dân, và chiến tranh nhân dân trên biển.


** Thưa ông, đến nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có những hoạt động bảo vệ vùng trời, vùng biển vững chắc để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam như thế nào?

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN