5 giải pháp chủ yếu tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

11/08/2010 - 09:07

5 năm qua, lĩnh vực kinh tế tư nhân có bước phát triển đáng kể. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân mỗi năm từ 180 đến 230 đơn vị; vốn trung bình mỗi doanh nghiệp khoảng 2,5 tỷ đồng. Kinh tế tư nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào kinh tế chung của tỉnh.

để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ, trong đó tập trung 5 giải pháp chủ yếu như: tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách khuyến khích; tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Đồng thời, tỉnh tập trung một số công việc cụ thể như: định hướng phát triển sản xuất, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; phát triển mạnh các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tư vấn thay đổi thiết bị công nghệ; đẩy mạnh công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thể chế để kinh tế tư nhân phát triển.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN