5 năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị

25/11/2016 - 06:32

Cảnh quan đô thị sạch, đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh cho thành phố.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, kết cấu hạ tầng và các thiết chế đô thị TP. Bến Tre được quan tâm đầu tư xây dựng hoàn thiện hơn. Đề án đã phát huy hiệu quả, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và người dân trên địa bàn.

Nhằm xây dựng thành phố văn minh xanh, sạch, đẹp, thân thiện, thành phố luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trên tinh thần đó, thành phố đã tập trung xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh và chống các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm nếp sống văn minh đô thị.

Xác định tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của quy ước ở ấp, khu phố, các xã, phường đã vào cuộc rà soát lại các quy định, quy ước để điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, thành phố có 100% xã, phường, ấp, khu phố văn hóa; 97,04% gia đình văn hóa; 100% cơ quan, trường học và điểm công cộng đều được công nhận đơn vị văn hóa. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng mạnh trong mọi tầng lớp nhân dân.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong sinh hoạt cá nhân và gia đình được người dân tích cực hưởng ứng. Mỗi gia đình giữ gìn được nền nếp, gia phong tốt đẹp. Việc cưới, việc tang, lễ hội có tuân thủ theo quy định, không xa hoa, lãng phí. Tại nơi công cộng, người dân chấp hành tốt các quy định, nội quy, không còn tình trạng chen lấn nhau để giành quyền ưu tiên. Đặc biệt, tình trạng hút thuốc ở nhưng nơi cấm, chèo kéo khách hàng trong mua bán được kéo giảm. Các hành vi gây phản cảm như: vứt rác thải, dán quảng cáo rao vặt… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán có nhiều chuyển biến đáng kể.

Có thể nói, trong suốt thời gian qua, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố luôn hướng mục tiêu làm cho mọi người có nếp sống tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng. Ngay từ buổi đầu xây dựng, các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công các thành viên triển khai thực hiện. Các cơ quan, phòng, ban của thành phố cũng đã điều chỉnh và xây dựng mới quy chế làm việc, nội quy cơ quan để tổ chức xây dựng con người văn hóa.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở công sở được cán bộ, công chức chấp hành triệt để. Theo UBND thành phố, hầu hết cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần, làm việc đúng giờ, trang phục gọn gàng, lịch sự và thực hiện đeo thẻ công chức theo quy định. Cán bộ biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định, từ đó góp phần hạn chế các hành vi cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu, tham ô… gây phiền hà cho người dân.

Từ việc xác định mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển và hiện đại, TP. Bến Tre đã xây dựng đề án gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các đơn vị trên địa bàn thành phố đã có sự tập trung trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Cán bộ, công chức, lao động, người dân đã tự giác nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Việc ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự của thành phố.

Đến nay, mặc dù đề án kết thúc nhưng với những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, toàn Đảng bộ, toàn dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng khởi mới” cùng nhau chung tay xây dựng, đảm bảo nếp sống văn minh của thành phố ngày một bền vững.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN