55 công trình đang triển khai thuộc Đề án số 3333

17/03/2020 - 20:20

BDK - Thông tin từ Sở Giao thông vận tải, tính đến tháng 2-2020, toàn tỉnh có 55 công trình đang triển khai thuộc Đề án số 3333 của UBND tỉnh.

Trong đó, có 16 công trình khởi công dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1, với tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư 24,1 tỷ đồng. Hiện có 15/16 công trình hoàn thành đổ bê-tông mặt đường, còn lại tuyến đường ĐX02 xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đang tập trung thi công. 39 công trình đăng ký năm 2019, kinh phí tỉnh hỗ trợ đầu tư 77,8 tỷ đồng, đã hoàn thành đổ bê-tông mặt đường 26/39 công trình.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 92 phê duyệt kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo các công trình theo Đề án số 3333. Các công trình này có tổng mức đầu tư dự kiến 84,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 76,23 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã và nhân dân đóng góp  8,47 tỷ đồng.

Hiện UBND tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương 20 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN