6 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh trong thực hiện các loại hình dân chủ cơ sở

06/01/2021 - 13:46

BDK.VN - Ngày 6-1-2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) và công tác Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đồng chủ trì hội nghị.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Huỳnh Long

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Huỳnh Long

Với tinh thần “bứt phá về đích” của năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, chính quyền các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị gắn với xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã trở thành công việc thường xuyên và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhất là công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình, dự án, giải phóng mặt bằng, quản lý hợp tác xã, chợ nông thôn… Các thiết chế dân chủ ở cơ sở nhiều nội hoạt động khá hiệu quả, phát huy được dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia giám sát, góp ý xây dựng các chương trình kinh tế, văn hóa - xã hội.

Công tác tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm hướng dẫn các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng nội dung, chương trình đăng ký, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: BCĐ các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt QCDC cơ sở để đảm bảo khi triển khai thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2021 “Đồng thuận - Sáng tạo” được sự đồng thuận của người dân, nhất là QCDC trong thực hiện các chủ trương lớn, các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập BCĐ thực hiện QCDC, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh, các huyện cần quan tâm củng cố, kiện toàn BCĐ cấp huyện, thành phố, xây dựng chương trình hoạt động, phân công thành viên BCĐ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Trong năm 2021, BCĐ các cấp triển khai, vận động xây dựng các mô hình dân vận khéo; quan tâm nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực thực hiện QCDC, dân vận chính quyền và công tác tôn giáo. Lựa chọn chủ đề xây dựng mô hình dân vận khéo có chất lượng.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các loại hình dân chủ cơ sở giai đoạn 2017 - 2020.

 P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN