6 tháng đầu năm 2018, Thạnh Phú thực hiện đạt và vượt 10 tiêu chí

26/06/2018 - 22:07

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy quán triệt, triển khai đồng bộ chủ trương “tăng tốc” trên tất cả lĩnh vực xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nội chính. Kết quả đã cơ bản đạt và vượt 10 tiêu chí, 13 chỉ tiêu đạt trên 50%.

Tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2018, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, nhất là hoàn thành các tiêu chí chưa đạt còn lại, huyện cần tập trung đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tinh thần năm “tăng tốc” phải được thể hiện xuyên suốt trong mọi hành động, hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của các cấp ủy đảng, của các ngành, các địa phương và của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Về công tác tư tưởng, cần giải quyết các nút thắt, điểm “nghẽn” trong công tác thông tin, tuyên truyền...

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN