6 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử trong ngày 28-5

29/05/2016 - 07:31
Cử tri bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 7, Tổ bầu cử số 7, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 28-5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Bình Dương, An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Kạn đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Công bố của Ủy ban bầu cử các tỉnh cho thấy, Bình Dương, An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Kạn đều bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Theo quyết định của Ủy ban bầu cử các tỉnh, 1 số đơn vị bầu cử của Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Bắc Kạn phải tiến hành bầu thêm do bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 9 người; bầu đủ 70 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cơ cấu: nữ chiếm tỷ lệ 25,71%; dân tộc thiểu số 1,43%; trẻ tuổi 8,57%; ngoài đảng 4,29%; tái cử 35,71%; tôn giáo 1,43%; về trình độ: sau đại học đạt tỉ lệ 51,43% và đại học 48,73%. Kết thúc cuộc bầu cử, toàn tỉnh Bình Dương có 1.434.455 cử tri bỏ phiếu đạt tỷ lệ 98,92% tổng số cử tri; trong đó huyện Bắc Tân Uyên có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu; có 4 đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ trên 99%. Các cấp đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau bầu cử. 

Theo công bố, tỉnh An Giang đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (10 đại biểu), đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh (73 đại biểu) và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thị (430 đại biểu). Riêng bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, xã thì bầu thiếu một số đại biểu ở một số đơn vị bầu cử, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì vẫn đủ hơn 2/3 số đại biểu cần bầu được ấn định, nên tỉnh An Giang không tổ chức bầu cử thêm. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình công bố đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 88,68%. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, số người trúng cử là 50, đủ số lượng ấn định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 93,85%. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã: Theo ấn định của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã thì số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện thiếu 3 đại biểu; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thiếu 132 đại biểu, trong đó có 12 đơn vị bầu cử ở cấp xã phải bầu thêm. 

Công bố kết quả của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho thấy cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội trong số 13 ứng cử viên; bầu đủ 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong số 92 ứng cử viên (người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 94,69%, thấp nhất đạt 74,08%); bầu đủ 466 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trong số 735 ứng cử viên. Theo ấn định của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã thì còn thiếu 18 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phải bầu thêm ở 12 đơn vị bầu cử. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được ấn định, với số phiếu tập trung, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật. Tuy vậy, đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhiều địa phương bầu không đủ số lượng. 

Cụ thể, các cử tri đã bầu được 993/999 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện (thiếu 6 đại biểu) và 16.031/16.439 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã (thiếu 408 đại biểu). Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một số đơn vị còn thiếu. 

Theo công bố của Ủy ban bầu cử Bắc Kạn, tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV; số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trúng cử đủ 50/50 đại biểu ấn định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện trúng cử đạt 241/243 đại biểu ấn định (thiếu 2 đại biểu); đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trúng cử đạt 2.777/2.816 đại biểu ấn định (thiếu 39 đại biểu). Theo quyết định của Ủy ban bầu cử, Bắc Kạn phải bầu thêm 39 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại 22 đơn vị bầu cử, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng đầu tháng 6-2016./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN