64 cán bộ được tập huấn xây dựng báo cáo sáng kiến, giải pháp đề tài cấp cơ sở

22/09/2010 - 08:33

Ngày 21-9-2010, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp cùng  Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng báo cáo sáng kiến, giải pháp đề tài cấp cơ sở cho 64 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công đoàn của huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, trưởng, phó các ban và chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Lớp tập huấn cung cấp cho học viên kiến thức điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất và chế biến; hướng dẫn đăng ký và xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, các mẫu đăng ký và công nhận sáng kiến. Theo đó, một đề xuất hay đề nghị công nhận sáng kiến phải là giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức đáp ứng 3 tiêu chuẩn: có tính mới, có khả năng áp dụng, mang lại lợi ích cho cơ quan đơn vị.

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ trực tiếp hướng dẫn công nhân, viên chức, lao động  cách đăng ký, báo cáo sáng kiến, giải pháp và đề tài khoa học, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; tham mưu lãnh đạo xét duyệt, công nhận khen thưởng cuối năm, đề xuất khen thưởng ở các cấp cao hơn.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN