65 đơn vị trong sạch vững mạnh

14/01/2009 - 09:17
Đồng chí Trần Văn Lập - Bí thư ĐULC khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Sáng ngày 9-1-2009 Đảng ủy Liên cơ tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2008 và nêu phương hướng năm 2009. đồng chí Trần Văn Cồn Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã đến dự.

Năm 2008, các cấp ủy cơ sở đã nhận thức tốt hơn vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng để Đảng bộ Liên cơ tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy quan tâm, đã kịp thời tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, bồi dưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thường xuyên, có bước chuyển biến tốt. Sau một năm hoạt động, có 65/85 đơn vị trong sạch vững mạnh. Công tác kết nạp đảng viên có nhiều chuyển biến rõ rệt, có 57 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu. Đảng viên mới kết nạp đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, đa số có triển vọng phát triển tốt. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, tham gia giải quyết có kết quả nhiều vụ tiêu cực, phức tạp, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Hội nghị cũng đã nêu phương hướng tới  và khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN