65 người được xét duyệt phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

22/02/2017 - 07:16

Bộ Y tế vừa có thông báo về danh sách kết quả xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12. Theo đó, ngày 13-1-2017, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Nguyễn Thị Kim Tiến.

Kết quả, Hội đồng đã xét chọn ra 135 người để Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”; 1.656 người để Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Theo đó, Bến Tre có 65 người được Hội đồng cấp Nhà nước xét duyệt để tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Để được chọn xét duyệt danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, người được chọn phải đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên của Hội đồng xét duyệt.

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán chia sẻ: “Tôi rất mừng khi năm nay ngành y tế tỉnh nhà có 65 người được Hội đồng cấp Nhà nước xét duyệt để Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Sau khi đạt danh hiệu này, tôi hy vọng 65 thầy thuốc phấn đấu nhiều hơn nữa, lấy sức khỏe của người dân và y đức làm hàng đầu; luôn thực hiện lời dạy của Bác “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Bên cạnh đó, ngày càng tiến tới sự hài lòng của bệnh nhân”.

Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN