Lực lượng vũ trang Bến Tre

72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

21/02/2018 - 09:11

BDK - Lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre ra đời từ phong trào đấu tranh chính trị rộng rãi của quần chúng và trong chiến tranh cách mạng, với những thanh niên yêu nước sục sôi lòng căm thù giặc, có trong tay tầm vông, gậy gộc tập hợp thành những đội du kích chống lại kẻ thù.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ở miền Nam dựa vào thế lực của quân Anh và sự giúp đỡ của phát xít Nhật, thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai. Quân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến mới, do cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức nên chỉ hơn một tháng kiên cường chiến đấu, lần lượt các tỉnh miền Tây rơi vào tay bọn thực dân xâm lược.

Giặc Pháp xâm lược Bến Tre giết hại dân lành. Nhân dân khắp nơi đứng lên chống giặc. Ngày 12-2-1946, giặc đánh chiếm xã Tân Hào. Đồng chí Đồng Văn Cống - Bí thư Chi bộ xã tập hợp những người yêu nước trong làng lập ra đội du kích Tân Hào còn gọi là “Bộ đội Tân Hào” hay “Bộ đội Ông Cống”. Từ tháng 4-1946, đội du kích Tân Hào có khả năng đánh phục kích diệt tiểu đội, trung đội địch. Ngày 1-5-1946, đội du kích Tân Hào trở thành trung đội địa phương quân đầu tiên của quận Tán Kế (huyện Giồng Trôm ngày nay) rồi phát triển lên thành Chi đội 19, Trung đoàn 99 của Bến Tre trong kháng chiến chống Pháp.

Đầu năm 1951, bộ máy quân sự và LLVT Bến Tre cơ bản đã hoàn chỉnh, duy trì tốt mọi hoạt động chiến đấu; phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh, phong trào đấu tranh chính trị đã phát triển rộng khắp, các căn cứ chiến đấu đã được khôi phục lại. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7-1954), Bến Tre là một trong những tỉnh trọng điểm của Mỹ - Diệm thực thi chiến lược thực dân mới cho nên tính khốc liệt của cuộc chiến tranh mới do chúng gây ra vô cùng to lớn. Trong 6 năm đấu tranh chính trị (1954 - 1960), hàng ngàn đồng chí bị bắn giết, tù đày, tra tấn dã man, phong trào cách mạng rơi vào thế thoái trào.

Dưới ánh sáng Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1959, cách mạng miền Nam nói chung, Bến Tre nói riêng đã chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị đến chiến tranh cách mạng. Nổi bật là phong trào Đồng khởi từ ngày 17 đến 24-1-1960, đồng loạt nổi dậy khắp các huyện trong tỉnh; các tổ, đội hành động kết hợp với cơ sở nội tuyến diệt ác, phá kềm, diệt đồn, đập tan hệ thống kềm kẹp của địch giành quyền làm chủ xã, ấp. Sau thắng lợi Đồng khởi, ngày 19-1-1960, tại xã Bình Khánh, đồng chí Nguyễn Tâm Cang - Tỉnh ủy viên cho tập trung một số vũ khí thu được tổ chức các tiểu đội tuyên truyền vũ trang đi về các huyện hoạt động phá thế kềm kẹp. Đồng thời chọn một số cán bộ và vũ khí tái lập đội vũ trang của tỉnh - lấy phiên hiệu Đại đội 264. Giữa tháng 2-1960, Tỉnh ủy giao đồng chí Lê Minh Đào, Trần Khắc Chung sang cù lao Bảo thành lập Đại đội vũ trang thứ hai lấy phiên hiệu Đại đội 269. Đến năm 1964 thành lập tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của tỉnh, đó là Tiểu đoàn 516. Năm 1968, Bến Tre có chiến đoàn, năm 1972 có Trung đoàn Đồng Khởi.

Trong suốt 21 năm chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), trong từng giai đoạn, LLVT tỉnh đã chiến đấu và chiến thắng những trận tiêu biểu như: thắng lợi trong trận đánh địch bình định gom dân lập ấp chiến lược (1961 - 1963); cao trào tấn công và nổi dậy đánh bại quốc sách “ấp chiến lược” của Mỹ - Diệm (1963 - 1964); chiến thắng Gò Keo (Giồng Trôm); đánh bại cuộc hành quân “Phượng hoàng TG1” ở Thạnh Phú; diệt Tiểu đoàn Ó đỏ ở Ba Tri, Ó vàng ở Mỏ Cày, Cọp đen ở Lộ Thơ - Thành Triệu; diệt Hạm đội nhỏ trên sông, giữ vững địa bàn căn cứ và vùng giải phóng (1965 - 1967)... mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bến Tre được hoàn toàn giải phóng vào sáng ngày 1-5-1975, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, hoàn thành tốt 10 năm làm nhiệm vụ giúp bạn (1979 - 1989) được Đảng, chính quyền và nhân dân bạn quý trọng.

Với truyền thống anh hùng, bất khuất, chiến đấu và chiến thắng trước kẻ thù xâm lược trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng cũng như từng bước vươn mình thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu trong công cuộc xây dựng đất nước. Chính những thành tích có được, LLVT Bến Tre vinh dự được Nhà nước tuyên dương anh hùng LLVT nhân dân và danh hiệu cao quý: “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, cùng nhiều cá nhân, tập thể với những đóng góp đi vào lịch sửn

Những mốc son chói lọi đã làm nên nét khắc họa 72 năm anh dũng của LLVT anh hùng, với những chiến thắng mà kẻ thù phải khiếp vía, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Để đền đáp công ơn của những người đi trước và tiếp nối những trang sử vàng vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ LLVT Bến Tre hôm nay luôn luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, chung sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN