80 năm - một chặng đường vẻ vang và nhiều thách thức

28/07/2009 - 09:47
Ông Lê Văn Quyền

Gần 80 năm hình thành và phát triển, công đoàn Bến Tre trải qua 8 kỳ đại hội. Hiện toàn tỉnh có 9 LĐLĐ huyện và thị xã, 5 công đoàn ngành và công đoàn viên chức, 25 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Tổng số 1.090 CĐCS, với 41.775 đoàn viên, đạt tỷ lệ 87,9% so với CNVC-LĐ tỉnh. Hàng năm, trên 85% CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, 100% công đoàn cấp trên cơ sở đạt vững mạnh trở lên. 2.994 cán bộ công đoàn, trong đó có 71 cán bộ công đoàn chuyên trách, phần lớn lập trường chính trị vững vàng, trung thành lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng. Ông Lê Văn Quyền Tỉnh ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết thêm:

- Tôi cho rằng, 80 năm qua là chặng đường vô cùng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó có giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Bến Tre. Mỗi bước trưởng thành và lớn mạnh của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và tổ chức Công đoàn tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Ngày nay, đội ngũ CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn tiếp tục tăng nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng, thích ứng điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu sử dụng lao động trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế ngoài Nhà nước. Tổ chức Công đoàn đã được mở rộng đến xã, phường, thị trấn. Trình độ của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ được nâng lên mọi mặt, phần nào đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập, cũng như yêu cầu CNH-HĐH đất nước.


Ông Lê Văn Quyền (thứ 2 từ trái sang) tặng bằng khen cho tập thể CĐCS
tiêu biểu. Ảnh:
T.Q

Đáng lưu ý là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đến nay, các cấp công đoàn của tỉnh thể hiện rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ, chức năng về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia quản lý kinh tế, xã hội, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho CNVC-LĐ. Công đoàn phối hợp tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên CNVC-LĐ tiên phong tham gia các hoạt động phong trào lớn diễn ra tại địa phương như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngày vì người nghèo; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”… tác động tích cực đến nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tâm tư, tình cảm của CNVC-LĐ.

Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư được triển khai rộng khắp đến CNVC-LĐ góp phần giải quyết mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa chủ doanh nghiệp – người sử dụng lao động và người lao động. Các tổ chức công đoàn còn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVC, LĐ. CNVC-LĐ nêu cao vai trò trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia cải cách hành chính, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua các cuộc vận động và hoạt động như đã được đề cập, phần lớn cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ của tỉnh nhà ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trước tình hình mới, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị công tác và nơi cư trú. Các cấp công đoàn tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Trong hoạt động, các tổ chức công đoàn quan tâm đến chất lượng, tỷ lệ công đoàn đạt vững mạnh, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, phải thừa nhận rằng, các tổ chức công đoàn vẫn còn bộc lộ hạn chế. Một bộ phận công nhân lao động tư tưởng chưa ổn định do áp lực việc làm, thu nhập, đời sống; trong đó có nhận thức về giai cấp, hiểu biết về pháp luật, tác phong công nghiệp chưa tốt, trình độ học vấn, tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tình trạng vi phạm pháp luật lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra, chậm khắc phục. Một số CĐCS trên địa bàn chưa kịp thời chuyển đổi nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với yêu cầu chung của địa phương và cả nước.

Kinh tế bước vào xu thế hội nhập, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Bến Tre, đâu là thách thức đối với LĐLĐ tỉnh và hướng hoạt động tới đây như thế nào, thưa ông?

- Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế quốc tế sẽ tạo nhiều cơ hội trong mở rộng thị trường, tăng cường thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta. Riêng Bến Tre, hệ thống giao thông phát triển mạnh, cầu Rạch Miễu hoàn thành đưa vào sử dụng, sắp tới là cầu Hàm Luông, tạo ra thuận lợi thông thương, hòa nhập vào khu vực và cả nước. Hạ tầng trong các khu công nghiệp được triển khai và tiếp tục mở rộng, nhiều công nhân lao động có việc làm và tổ chức công đoàn cũng phát triển. Tuy nhiên, công nhân lao động và tổ chức công đoàn phải đối mặt nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể như: Tự do hóa thương mại và cạnh tranh thị trường ảnh hưởng và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không có sự chuẩn bị và không đủ năng lực cạnh tranh phải thu hẹp sản xuất hoặc giải thể, phá sản dẫn đến người lao động mất việc làm. Những tác động tiêu cực, mặt trái của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tạo biến động sâu sắc về số lượng, chất lượng, phân hóa giàu nghèo trong nội bộ CNVC-LĐ. Các thành phần kinh tế phát triển nhanh chóng trong quá trình toàn cầu hóa dễ xảy ra tình trạng lao động dôi dư, thất nghiệp tăng và đặt ra hàng loạt vấn đề cho công tác quản lý nhà nước và công đoàn trong bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tôi nhận thức rằng, vấn đề đặt ra đối với Công đoàn tỉnh nhà là phải đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như các hoạt động của mình, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: tăng cường công tác tổ chức, cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ CĐCS phải vừa có trình độ vừa có tâm huyết, trách nhiệm đối với công đoàn. Công đoàn phối hợp cùng ngành chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC-LĐ, thông qua nâng cao trình độ học vấn, đào tạo lành nghề, xây dựng các thiết chế văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất, vui chơi giải trí cho công nhân, lao động, và con em của họ. Và không ngừng tuyên truyền nâng cao nhận thức công nhân lao động tập thể được Ban Chấp hành CĐCS đại diện người lao động ký kết với đại diện người sử dụng lao động.

Ông muốn nói gì thêm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cũng là thời điểm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức các hoạt động phong trào trong CNVC-LĐ mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Bằng khí thế thi đua Đồng Khởi mới, tôi tin rằng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Bến Tre sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết VIII Công đoàn tỉnh, Đại hội X Công đoàn Việt Nam và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết VIII Đảng bộ tỉnh, mà trước mắt là Nghị quyết năm 2009 của Tỉnh ủy Bến Tre.

Xin cảm ơn ông!

Trần Quốc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN