Agribank tỉnh tổng kết chương trình cho vay qua tổ vay vốn

30/03/2023 - 15:15

BDK.VN - Ngày 30-3-2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã chủ trì hội nghị tổng kết chương trình cho vay qua Tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh (Agribank tỉnh) năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lê Công Thành, các hội đoàn thể nhận vốn ủy thác, tổ trưởng các tổ vay vốn tiêu biểu tham dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười khen thưởng cho các đơn vị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao thưởng cho các đơn vị.

Đến ngày 31-12-2022, tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn (TVV) của Agribank tỉnh đạt 6.360 tỷ đồng, với 1.116 tổ và 47.311 thành viên, so đầu năm tăng 902 tỷ đồng và 2.244 thành viên. Trong đó, dư nợ cho vay không bảo đảm theo Nghị định 55 là 3.829 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,2%/tổng dư nợ cho vay qua TVV. Dư nợ cho vay qua TVV chiếm tỷ trọng 104% trên tổng dư nợ cho vay không bảo đảm theo Nghị định 55 và cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ (chỉ tiêu năm 2022 là 95%). Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay qua TVV 16,5% so đầu năm, nợ xấu 9,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%/dư nợ cho vay qua TVV, giảm 0,31% so cuối năm 2021.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia trình bày tham luận và phát biểu ý kiến làm rõ những ưu điểm và các hạn chế trong tổ chức thực hiện cũng như gợi ý triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng: Qua một năm thực hiện chương trình cho vay qua TVV của Agribank tỉnh với các điểm nổi bật chính là: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vay vốn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen trên địa bàn. Các tổ viên được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lẫn nhau, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội ngày càng phát triển, góp phần nâng cao vai trò của các cấp Hội. Thực hiện thu lãi qua tổ trưởng hàng tháng đã giúp người vay tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại trong quá trình trả nợ vay.

Hướng tới cần chú trọng, có giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Rà soát, thực hiện tốt các quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp để sự thông tin, tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình cho vay qua tổ tại từng đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển tải vốn hiệu quả hơn nữa, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn tín dụng cho người dân tỉnh yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Phối hợp với  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt. Kết hợp công tác chuyển đổi số trong phát triển cho vay qua TVV. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thành lập và hoạt động của TVV. Đặc biệt, công tác thu lãi qua Tổ trưởng không để xảy ra rủi ro trong hoạt động cho vay qua tổ.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh với vai trò quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát hoạt động cho vay qua TVV của Agribank tỉnh, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề phát sinh để quản lý và triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình cho vay qua TVV của Agribank tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo khen thưởng cho các ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp

Trao thưởng cho các Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp.

Dịp này, Agribank tỉnh đã khen thưởng cho 12 Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp và 15 tổ vay vốn tiêu biểu.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN