Thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre