Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 35 lần trong dịp Tết năm 2024

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 35 lần trong dịp Tết năm 2024