Tiếp nhận khoảng 2.500 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về Bến Tre

Tiếp nhận khoảng 2.500 công dân từ TP. Hồ Chí Minh về Bến Tre