Hơn 14,8 ngàn công dân tỉnh về quê trong ngày 26-10

Hơn 14,8 ngàn công dân tỉnh về quê trong ngày 26-10