An Thuận Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã điểm thành công

31/10/2013 - 16:19
Thành viên MTTQ xã An Thuận ra mắt Đại hội. Ảnh: CTV

Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã điểm An Thuận (nhiệm kỳ 2013-2018) được tổ chức vào sáng 30-10-2013. Ông Nguyễn Văn Hoanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre, ông Bùi Văn Lâm - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú đến dự.

MTTQ xã An Thuận đã hoàn thành tốt chương trình hành động của nhiệm kỳ 2008-2013, góp phần quan trọng trong thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Thông qua vận động của MTTQ cùng các tổ chức thành viên, nhân dân đã nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng quê hương và các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội (tổng số tiền trên 11 tỷ đồng). Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người tại xã là 18 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Xã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách và người nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng; xã được công nhận danh hiệu Xã Văn hóa năm 2009. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đạt 5/19 tiêu chí.

Trong nhiệm kỳ mới (2013-2018), MTTQ cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ mới gồm: thu nhập bình quân đầu người đạt từ 25 triệu đồng trở lên/năm; hàng năm, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 3%; giữ vững và nâng chất Xã Văn hóa; thực hiện đạt cơ bản tiêu chí Xã Nông thôn mới; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội; hệ thống chính trị hàng năm đạt trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã bầu thành viên MTTQ xã gồm 35 người, Ban Thường trực 5 người (trong đó, có một chủ tịch và hai phó chủ tịch); ông Nguyễn Văn Lồng tái đắc cử chức danh Chủ tịch. Đại hội bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu cấp trên. Dịp này, An Thuận có 1 tập thể và 1 cá nhân được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen, 2 tập thể và 6 cá nhân được UBND xã An Thuận tặng giấy khen.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN