Áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn

02/10/2009 - 09:40
Sản xuất sạch ở cơ sở kẹo Vĩnh Tiến - TP. Bến Tre. Ảnh: H.H

Theo chiến lược vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 7-9-2009,  việc áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người theo hướng phát triển bền vững.

Theo đó, đến năm 2020, có 50% cơ sở áp dụng SXSH trong công nghiệp; tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH. 90% các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực áp dụng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Có 5 dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử; hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; hoàn thiện cơ chế chính sách về tài chính để tăng cường áp dụng SXSH. Ngoài ra, chiến lược còn đặt ra yêu cầu lồng ghép nội dung SXSH vào chiến lược, qui hoạch phát triển các ngành công nghiệp; xây dựng mạng lưới cấp giấy chứng nhận SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện. Đồng thời tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ phục vụ SXSH trong công nghiệp.
Nhà nước sẽ hỗ trợ tín dụng đối với các dự án SXSH trong công nghiệp; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN