Ấp Phú Đa đạt mô hình dân vận khéo

19/09/2010 - 16:50

Ngày 17-9-2010, Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra mô hình dân vận khéo để phát triển giao thông nông thôn ở ấp Phú Đa, xã Vĩnh Bình (Chợ Lách).

Qua 2 năm thực hiện mô hình dân vận khéo, ấp Phú Đa đã thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khéo léo vận động nhân dân địa phương và mạnh thường quân, cùng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp để bê-tông hóa, nâng cấp, sửa chữa trên 4km đường, với kinh phí gần 115 triệu đồng và trên 800 ngày công lao động. Đến nay, ấp Phú Đa có hệ thống giao thông rộng khắp, thuận lợi giao thương; đời sống nhân dân từng bước nâng lên; quốc phòng an ninh ổn định…
Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân ấp Phú Đa; đồng thời xem đây là mô hình tiêu biểu của tỉnh trong công tác vận động quần chúng hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

NGỌC LÃM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN