Ba Tri: 12 xã trình đề án xây dựng nông thôn mới

28/02/2012 - 16:09

Ngày 16-2-2012, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Ba Tri tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng NTM. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM và đời sống văn hóa huyện chủ trì cuộc họp.

Công tác xây dựng NTM tại huyện Ba Tri trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành tập trung thực hiện và đạt một số kết quả thiết thực. Hiện nay, các đơn vị tư vấn đã ký hợp đồng với 20/20 xã lập quy hoạch chung xã NTM và trình huyện thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch. Đối với công tác xây dựng đề án, tổ thẩm định của huyện đã thông qua đề án của 20/20 xã. Đã trình UBND huyện phê duyệt đề án của hai xã: Mỹ Nhơn và Tân Thủy. Ngoài ra, có 12 xã đã hoàn chỉnh đề án trình Tổ thẩm định kiểm tra lại để trình phê duyệt gồm: An Ngãi Tây, Phú Ngãi, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Bảo Thạnh, Phú Lễ, An Phú Trung, An Bình Tây, An Ngãi Trung, An Hòa Tây, Mỹ Thạnh, An Đức. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác xây dựng NTM tại hai xã Mỹ Nhơn và Tân Thủy và cấp phát trên 1.300 tờ bướm tuyên truyền về công tác xây dựng NTM cho các xã, thị trấn trong huyện; Ban Chỉ đạo huyện cũng đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và chỉ đạo các xã tổ chức phát động cấp xã; đồng thời, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các xã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác xây dựng NTM trên địa bàn.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung thẩm định đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung xã NTM của các xã điểm; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các xã hoàn chỉnh đề án xây dựng NTM trình UBND huyện phê duyệt; tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt các nội dung, phương pháp xây dựng NTM trong toàn thể cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân.

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích