Ba Tri chú trọng nạo vét thủy lợi nội đồng

29/03/2010 - 08:54

Huyện Ba Tri vừa triển khai kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng năm 2010.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công và nghiệm thu, đưa vào sử dụng các tuyến kênh: N2, kênh Giữa, kênh Cây Mai, tuyến kênh liên xã: An Hiệp - An Đức và các tuyến kênh dẫn thượng lưu cống Xẻo Sâu, cống Cái Bông, tại các xã: An Đức, An Hiệp, Tân Hưng, An Ngãi Trung và An Phú Trung. Tổng kinh phí nạo vét các tuyến kênh này khoảng 800 triệu đồng. Ngoài ra, huyện sẽ phối hợp với Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh triển khai nạo vét lại các tuyến kênh ở các xã: An Hòa Tây, An Bình Tây, Tân Xuân, Phú Lễ, Phước Tuy và Mỹ Nhơn.

Nhìn chung, công tác thủy lợi tại huyện Ba Tri trong thời gian qua được tập trung thực hiện. Đến thời điểm này, hệ thống thủy lợi nội đồng cơ bản hoàn thành. Các công trình đã và đang phát huy tác dụng, giúp huyện cải tạo, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, số vụ sản xuất lúa và sản lượng lúa tại huyện hàng năm đều tăng. 

Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN