Ba Tri củng cố hoạt động của 3 hợp tác xã thủy sản

19/04/2010 - 07:49

Ngày 14-4-2010, Chủ  tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Phan Chánh Thi và Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Nguyễn Văn Thới họp bàn thống nhất việc củng cố 3 HTX thủy sản của huyện.

Sau  cuộc họp báo công khai chủ trương, biện pháp giải quyết sai phạm ở 3 HTX thủy sản (qua Kết luận thanh tra tại các văn bản số: 28 và 29/KL-UBND ngày 26-2-2010; 612/KL-UBND ngày 22-6-2010), UBND huyện chỉ đạo 3 xã: An Thủy, Bảo Thuận, Tân Thủy tiếp tục kiểm điểm, xử lý 14 vấn đề đã được UBND huyện kết luận chỉ đạo. Các xã đã thực hiện kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát HTX nghiêm túc, đồng thời khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản. Đến nay, tình hình cơ bản đã được giải quyết ổn định để chuẩn bị tiến hành đại hội xã viên, bầu cử nhân sự quản lý 3 HTX.

Ông Phan Chánh Thi đề nghị UBND huyện chỉ đạo các HTX chuẩn bị đầy đủ văn kiện, nhân sự và đại biểu xã viên đảm bảo đúng Luật HTX quy định để chuẩn bị đại hội xã viên. Đại hội lần này tạm thời quy định thời hạn trong hai năm để khi có Luật HTX sửa đổi sẽ tiến hành đại hội mới. Thời gian đại hội thống nhất bắt đầu từ ngày 4-5 và hoàn tất trong tháng 5-2010. Liên minh HTX tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ về hồ sơ, văn kiện để huyện thông qua trước khi tiến hành đại hội.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN