Ba Tri gắn kiện toàn khu vực phòng thủ với xây dựng lực lượng vũ trang

15/12/2010 - 08:21
Bảo vệ vùng biên giới biển. Ảnh: M.Đức

Là một trong ba huyện ven biển, Ba Tri được xem là khu vực phòng thủ quan trọng của tỉnh. Xác định nhiệm vụ trên, các lực lượng vũ trang, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tăng cường công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện và vận hành đồng bộ, có hiệu quả về cơ chế Đảng lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng địa phương. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ trong hệ thống chính trị đạt 95%, giáo dục quốc phòng cho học sinh 100% và nhân dân đạt 70%. Đặc biệt, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ các doanh nghiệp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao.

Công tác diễn tập hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu và được trên đánh giá khá tốt, sát với tình huống của địa phương. Chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên được nâng lên toàn diện. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ luôn được quan tâm. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ từng bước được cải thiện, đảm bảo làm nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Hàng năm, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật định; chất lượng đảng viên, trình độ văn hóa, trình độ chính trị, sức khỏe, chuyên môn kỹ thuật… của công dân nhập ngũ năm sau cao hơn so với năm trước.

Công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm thực hiện. Các Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện tốt, huyện đã đề nghị về trên 5.407 hồ sơ. Qua xét duyệt, đã giải quyết cho 2.915 trường hợp, với số tiền trên 10 tỷ đồng. Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã vận động xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, 12 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, người có công, với tổng số tiền trên 460 triệu đồng.

Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng và hệ thống chính trị thực hiện chặt chẽ qui chế phối hợp hoạt động tác chiến phòng thủ, bảo vệ địa bàn trong những ngày cao điểm, quan trọng; nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống, giữ gìn an ninh - chính trị, đảm bảo trật tự -an toàn xã hội và an ninh nông thôn.

Công tác xây dựng đơn vị chính quy, môi trường văn hóa, cơ quan văn hóa có chuyển biến tích cực. Các cơ quan quân sự xã, thị trấn đều đạt chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện. Chế độ quản lý bộ đội, quản lý vũ khí được duy trì nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên định về chính trị, vững vàng trong công tác. Lực lượng tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, tập trung bước “làm theo”, rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày.

Phát huy truyền thống anh hùng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; nâng cao năng lực toàn diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

 

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN