Ba Tri- một năm nhìn lại

18/01/2010 - 14:16

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự kết hợp của các sở, ban, ngành có liên quan, huyện Ba Tri đã gặt hái được nhiều thành công. Huyện đã xây dựng thị trấn Ba Tri đạt 23/28 tiêu chí của đô thị loại V theo Nghị định 72 của Chính phủ. Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng đạt trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Nông- ngư nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng đầu tư thâm canh, thay đổi giống mới, áp dụng nhiều mô hình trồng xen, nuôi xen, đem lại hiệu quả và giá trị trên một đơn vị diện tích được tăng thêm. Phát huy hiệu quả của hệ thống ngăn mặn đê Hàm Luông, diện tích sản xuất lúa 3 vụ  trên địa bàn huyện tăng lên đáng kể, đưa sản lượng đạt gần 188.000 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2008. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển khá. Các làng nghề truyền thống hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân Ba Tri tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 14,63 triệu đồng/năm, đồng thời tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, còn 12,39%.

Ba Tri cũng đạt kết quả khả quan trong kêu gọi đầu tư. Dự án Khu đô thị Việt Sinh- An Bình với tổng diện tích 24 ha đã được khởi công. Đối với cụm công nghiệp Thị trấn – An Đức với diện tích 23 ha, huyện đã xây dựng phương án huy động vốn đầu tư tư nhân để triển khai thực hiện. Dự án xây dựng nhà máy nước của bà Đỗ Cúc Hương (TP. HCM) với công suất 15.000 m3/ngày - đêm đã được huyện giao đất để nhà đầu tư san lấp mặt bằng, đào ao và đang dần hoàn thành. Đề án kè sông- bao cồn- lấn biển của huyện cũng được sự chấp thuận của UBND tỉnh, huyện đang thuê tư vấn khảo sát thiết kế, thăm dò địa chất và đánh giá tác động môi trường của dự án. Tỉnh cũng đã có chủ trương cho Công ty TNHH Tỷ Xuân xây dựng nhà máy sản xuất giày thể thao các loại tại khu Hóa chất huyện.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội  được thực hiện tốt. Năm qua, Ba Tri đã vận động xây dựng 49 căn nhà tình nghĩa, 184 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng và trở thành phong trào hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân. Năm 2009, huyện xây dựng được 5 xã văn hóa. Chất lượng giáo dục- đào tạo cũng được nâng lên rõ rệt. Huyện đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Các chương trình y tế quốc gia, công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt. Công tác nội chính, xây dựng Đảng, cải cách hành chính ở các cấp được tăng cường. Cụ thể huyện đã phát triển được 274 đảng viên; mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” đã từng bước hoạt động ổn định và có hiệu quả, giảm bớt phiền hà cho dân.

Năm 2010 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ và nhân dân Ba Tri nỗ lực phát huy thành tựu, tập trung sức Đảng, sức dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra là: tiếp tục phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội với các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng tưởng kinh tế (GDP) đạt 14,15%; giá trị sản xuất nông- lâm- ngư tăng 3,16%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,02%; dịch vụ tăng 30.91%, nâng thu nhập bình quân đầu người trên 16 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11%; xây dựng 250 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; giải quyết việc làm cho khoảng 6.500 lao động…

V.P.P

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN