Ba Tri: phát động toàn dân bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản

16/12/2011 - 07:45

Ba Tri có khoảng 12km bờ biển cùng với 4.500ha đất bãi bồi ven biển và hệ thống kênh rạch rất thuận lợi trong phát triển kinh tế thủy sản. Trong nhiều năm qua, lãnh đạo huyện đã tập trung phát triển hạ tầng phục vụ cho nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản. Toàn huyện hiện có 1.754 tàu khai thác thủy sản, trong đó có 1.053 tàu đánh bắt xa bờ cùng với diện tích nuôi thủy sản khoảng 5.210ha. Hàng năm, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt 50.000 tấn. Ngoài ra, huyện có nguồn thủy sản từ nghêu, sò, cua và tôm cá nước ngọt khá lớn.

Ba Tri thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: H.H

 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dưới sự tác động của biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng cao, xâm nhập mặn ngày càng sâu và kéo dài và tình trạng khai thác, đánh bắt thủy sản tùy tiện như cào điện, sử dụng xung điện, dùng hóa chất độc hại, sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ… đã gây thiệt hại không nhỏ đến nguồn lợi thủy sản, làm cho đời sống ngư dân ngày càng gặp khó khăn hơn.

Để nguồn lợi thủy sản có khả năng tái tạo và phát triển bền vững, huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trước mắt, huyện củng cố và phát triển các tổ đồng quản lý nghề cá, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các tổ thực hiện tốt các qui định về quản lý, khai thác và phát triển nghề cá. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa ngư dân và chính quyền địa phương trong việc chia sẻ trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý nghề cá; khuyến khích và tạo điều kiện cho ngư dân chuyển nghề; phối hợp với các ngành tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là việc sử dụng hóa chất độc hại để khai thác thủy sản.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN