Ba Tri sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

16/04/2021 - 18:50

BDK.VN - Ngày 16-4-2021, Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chi thị 05 của Bộ Chính trị.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chi thị 05 của Bộ Chính trị.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Câu lạc bộ gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri đã phát triển thêm 22 thành viên, nâng tổng số lên 138 thành viên. Tại hội nghị, UBND huyện khen thưởng 12 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chị thị 05 của Bộ Chính trị.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương yêu cầu: Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, các cấp ủy cần thực hiện tốt nội dung Chị thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa. 

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN