Ba Tri tọa đàm giải pháp xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

16/06/2022 - 15:43

BDK.VN - Ngày 16-6-2022, Huyện ủy Ba Tri tổ chức tọa đàm giải pháp xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD).

Chủ trì tọa đàm.

Chủ trì tọa đàm.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Phó bí thư Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri La Thành Chiến chủ trì tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy Thạnh Phú, Huyện ủy Mỏ Cày Nam, Huyện ủy Châu Thành, Trường Chính trị Bến Tre…

Theo Phó bí thư Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương, cuộc tọa đàm nhằm đề xuất giải pháp và giữ vững chi bộ ấp, khu phố TSVMTD trong thời gian tới; giới thiệu điển hình, cách làm hay, hiệu quả để các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, học tập, nhân rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm giải pháp xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm giải pháp xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu kết quả đạt được, hiệu quả từ việc xây dựng chi bộ TSVMTD đối với công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội; bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD đảm bảo chất lượng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Vai trò theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn chi bộ ấp thực hiện đạt các tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng chi bộ ấp TSVMTD. Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện, việc chọn chi bộ để xây dựng, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp xây dựng chi bộ TSVMTD thời gian tới…

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm nhấn mạnh: Để tiếp tục xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, các cấp ủy, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy và kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đúng, đồng thuận, quyết tâm cao trong xây dựng chi bộ TSVMTD.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch đề ra lộ trình thực hiện cụ thể hàng năm. Đảng ủy xã, phường, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Chi bộ ấp, khu phố xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, để đăng ký và quyết tâm thực hiện. Các cán bộ tỉnh, huyện, thành phố được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn cùng lãnh đạo địa phương lãnh đạo và thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khu phố và xây dựng chi bộ TSVMTD.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn, sau buổi tọa đàm, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy nghiêm túc học tập những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sau đó tổ chức học tập, nhân rộng các giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng và giữ vững chi bộ ấp, khu phố TSVMTD bằng các hình thức phù hợp với điều kiện đảng bộ địa phương.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN