Ba Tri triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025

19/01/2021 - 20:20

BDK - UBND huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số (CĐS) huyện Ba Tri giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu.

Huyện đã triển khai Nghị quyết số 01 ngày 20-10-2020 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện CĐS huyện Ba Tri giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, huyện có 100% dịch vụ công trực tuyến đảm bảo mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 5%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 5%. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Trước mắt, huyện xác định CĐS 4 lĩnh vực ưu tiên gồm y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng nhấn mạnh: Để thực hiện đạt mục tiêu mà Đề án CĐS của tỉnh cũng như của huyện đề ra, trong thời gian tới, huyện sẽ ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động CĐS, đưa công nghệ số vào đời sống xã hội. Triển khai thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thay đổi dần thói quen nộp hồ sơ theo hình thức truyền thống giấy tờ. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã phải là những người đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN