Bài học về công tác giáo dục, quản lý cán bộ

02/06/2017 - 07:44

Trong tháng 5-2017, trên địa bàn huyện Giồng Trôm xảy ra 2 vụ tự tử của cán bộ địa chính - xây dựng của xã Châu Hòa và Châu Bình. Hai vụ việc mang tính tiêu cực trên chỉ là cá biệt, không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng có thể rút ra mấy nguyên nhân sau:

 trước hết đó là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục về đạo đức, giáo dục về trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ đối với cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) chưa thật tốt và thiếu thường xuyên; thiếu kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đoàn thể; công tác quản lý CB-ĐV lỏng lẻo… song cơ bản nhất là bản thân của CB-ĐV thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh chính trị, không gìn giữ bản thân dẫn đến tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia cờ bạc, đá gà… dẫn đến nợ nần, không khả năng chi trả, từ đó bị áp lực từ nhiều phía, không lối thoát dẫn đến phản ứng tiêu cực.

Về giải pháp, trong thời gian tới, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần quan tâm công tác quản lý CB-ĐV tại chi bộ cả về thực thi chức trách nhiệm vụ, cả về sinh hoạt của cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của CB-ĐV để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, giáo dục, ngăn ngừa CB-ĐV rơi vào tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; không tham gia các tệ nạn xã hội; nếu phát hiện vi phạm phải tích cực có giải pháp xử lý nghiêm. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ đảng trong giáo dục, quản lý; đặc biệt là vai trò của gia đình trong việc quan tâm giáo dục con em đến nơi đến chốn, động viên, chia sẻ những lúc gặp khó khăn.

Mặt khác cần thực hiện tốt công tác thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc của dân. Đặc biệt là quan tâm tuyên truyền trong CB-ĐV và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tích cực thực hiện tốt thủ tục hành chính, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng theo quy định, không tiếp tay cho cán bộ có hành vi tiêu cực và tích cực phản ánh với cơ quan có trách nhiệm đối với cán bộ có tiêu cực trong giải quyết công việc của dân.

Hơn ai hết, từng CB-ĐV phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nhất là rèn luyện bản lĩnh để không bị cám dỗ bởi vật chất, tệ nạn xã hội, bản lĩnh để vượt qua khó khăn thách thức; phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng gia đình mình ấm no, hạnh phúc, gương mẫu.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích