Bài học “Ý Đảng, lòng Dân hòa hợp” từ phong trào Đồng Khởi 1960

13/01/2014 - 08:20

Ý Đảng, lòng Dân hòa hợp là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Đó là bài học quý giá được thử thách, khẳng định qua cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã khẳng định nguyên tắc về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Dân, giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân, trí thức.

Có quần chúng cách mạng thì mới có lực lượng và sức mạnh của cách mạng. Có Đảng lãnh đạo thì cách mạng mới đi đúng hướng và tập hợp được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế. Kỷ niệm lần thứ 54 Ngày Bến Tre Đồng khởi  (17-1-1960 – 17-1-2014), nghiên cứu lại những trang sử vàng hào hùng và huyền thoại năm xưa càng thấm thía bài học về ý Đảng, lòng Dân hoà hợp và ý nghĩa sâu sắc của bài học tiên quyết này trong sự nghiệp xây dựng đất nước, quê hương hôm nay.

Trong cuốn “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập II (1954- 1975)” dày gần 1.700 trang của NXB Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2010 đã đánh giá “Tỉnh Bến Tre, năm 1959 chống Luật 10/59 Bến Tre không có lực lượng vũ trang như các tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường, nhưng khi phát động nổi dậy đồng loạt đầu năm 1960 thì Bến Tre lại phát khởi lớn về qui mô, tương đối hoàn chỉnh về mô hình”. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Bộ trong phong trào Đồng Khởi đã tổng kết và phân tích: Đồng khởi ở Bến Tre giải đáp những băn khoăn của Xứ ủy, biến ý kiến chỉ đạo của Trung ương thành thực tiễn sinh động. Chính trị như Bến Tre là thế tiến công rất mạnh. Tiến công bằng binh vận, tiến công không rời rạc, mà chính trị, quân sự, binh vận kết hợp nhau.

Quần chúng là người làm nên lịch sử và dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng cách mạng có thể làm nên những kỳ tích lớn lao. Tình hình miền Nam từ năm 1954- 1959 là thời kỳ đen tối. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chế độ độc tài Ngô Đình Diệm truy lùng, bắt giết cán bộ cách mạng, lê máy chém khắp các tỉnh để bắt bớ, sát hại đồng bào yêu nước, người có cảm tình với cách mạng. Máu đổ, đầu rơi, tội ác tày trời! Có áp bức thì có đấu tranh, quần chúng như tức nước vỡ bờ chờ thời cơ để quật khởi. Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) về đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam ra đời cuối năm 1959 là mệnh lệnh, là ngọn lửa thổi bùng sức mạnh nhân dân. Tại Bến Tre, lực lượng chủ đạo của cuộc Đồng Khởi đợt 1, đợt 2 phá ách kìm kẹp của chế độ Mỹ-Diệm, đập tan bộ máy chính quyền địch ở xã, ấp chính là những người nông dân chân đất áo vải. Cán bộ, đảng viên đi trước, các tầng lớp quần chúng theo sau. Tại 3 xã điểm Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày), đuốc lá dừa sáng rực trong đêm, tiếng mõ, tiếng trống rền vang hoà cùng tiếng chân người rầm rập bước.

Về phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Nam Bộ, có những câu chuyện bây giờ mới kể, mới được biết qua hồi ký của các đồng chí cách mạng lão thành và được Hội đồng Chỉ đạo biên soạn “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” công bố gần đây. Thứ nhất, theo tài liệu lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng, ngày 20-3-1959 Xứ ủy Nam Bộ ra chỉ thị về tăng cường công tác vận động phụ nữ. Trong đó, nhấn mạnh: phải đặt công tác phụ vận là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng vào bậc nhất của Đảng, đồng thời xác định rõ phương châm và hình thức đấu tranh của lực lượng phụ nữ là lấy công khai hợp pháp làm chủ yếu kết hợp với bán hợp pháp và bất hợp pháp. Đây chính là phương pháp cách mạng, là cẩm nang để Tỉnh ủy Bến Tre vận dụng sáng tạo góp phần tạo thêm sức mạnh cho phương châm “Hai chân, ba mũi” và khai thác thế mạnh riêng của cán bộ nữ, quần chúng nữ giới trong chiến thuật “tản cư ngược”, vận động vợ con binh lính ngụy quyền cùng tham gia đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ tiến tới đấu tranh chính trị lật đổ chính quyền tay sai. Đặc biệt, hình ảnh “Đội quân tóc dài”, “Bộ đội Thu Hà” huyền thoại ra đời tại Bến Tre đã làm quân thù phải khiếp sợ, lung lay ý chí. Thứ hai, theo cuốn “Hồi ức Mai Chí Thọ”, có 2 đồng chí đại diện Xứ ủy Nam Bộ trực tiếp nhận Nghị quyết 15 từ Trung ương, trước khi trở về Nam để triển khai thực hiện, đã vinh dự được gặp Bác Hồ. Người căn dặn kỹ về trách nhiệm của Xứ ủy đối với Đảng bộ và nhân dân miền Nam, đồng thời nhắc nhở “Một cấp ủy phải vừa có trách nhiệm với cấp trên; vừa phải có trách nhiệm với bên dưới mới đúng, thường người ta chỉ nhấn mạnh trách nhiệm với trên là không đúng”.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Đảng trước khi phong trào Đồng Khởi diễn ra cho đến hôm nay còn nguyên giá trị. Ý Đảng, lòng Dân hoà hợp để làm nên những thắng lợi trong cuộc Đồng Khởi mới công nghiệp hoá, hiện đại hóa quê hương, chủ động hội nhập quốc tế. Toàn Đảng, toàn Dân chung sức, chung lòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách nền hành chính công, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai và thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gia tăng chuỗi giá trị. Vai trò “đứng mũi chịu sào” của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu càng trở nên quan trọng. Hồng thắm, chuyên sâu, tâm trong, ý sáng và hiểu dân, trọng dân, học dân, làm tốt công tác dân vận là thước đo phẩm chất, năng lực, uy tín của người cán bộ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Nhân dân kỳ vọng vào điều đó!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN