Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16/09/2022 - 11:50

BDK.VN - Sáng 16-9-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, có bài phát biểu tại đại hội. Báo Đồng Khởi xin gửi đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trọng Ân

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trọng Ân

Kính thưa:

- Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9;

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

- Đoàn Chủ tịch đại hội;

- Các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đại hội!        

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu và trên 200 đại biểu ưu tú về tham dự đại hội; qua các đồng chí, tôi gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thưa toàn thể đại hội!

Được thành lập ngày 6-12-1989, qua gần 33 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam càng tỏ rõ sức mạnh và tiềm năng to lớn của mình; xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng; lực lượng cựu chiến binh đã có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời bình.

Đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến tre, từ khi thành lập đã nhanh chóng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; các cấp hội Cựu chiến binh gắn chặt trên địa bàn dân cư, tạo mối quan hệ gắn bó với các đơn vị, địa phương, thực hiện tốt chức năng là một tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bến Tre. Với tinh thần “Đồng khởi mới” và thực hiện phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn; kinh tế địa phương từng bước phục hồi, ổn định và phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng; cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đặc biệt là khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, khánh thành công trình điện gió, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh…; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 80 xã nông thôn mới (trong đó, có 20 xã nông thôn mới nâng cao), huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm củng cố; văn hoá - xã hội có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được nhờ sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, trong đó, có vai trò đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thưa toàn thể đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương Hội, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh; nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, hướng về cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình”, qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu, với những việc làm cụ thể, thiết thực được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giới thiệu hội viên ưu tú tham gia cấp uỷ và HĐND các cấp; phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng cho Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Trọng Ân

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Trọng Ân

Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Cựu chiến binh với các mô hình vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mô hình “5+1” giúp cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cùng với các ban, ngành chức năng giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cựu chiến binh, giúp đồng đội tìm người thân hy sinh, tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi khi gặp khó khăn, hoạn nạn, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, trở thành động lực thu hút cựu chiến binh tham gia vào tổ chức hội.

Có thể khẳng định, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích tiêu biểu của các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thưa toàn thể đại hội!

Chúng ta vui mừng, vững tin trước sự phát triển của đất nước và của tỉnh nhà, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tình hình biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến kinh tế - xã hội…. Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, hoàn thành mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Cựu chiến binh tỉnh nhà.

Tôi thống nhất cao với phân tích, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VI đã đề cập. Tôi nhất trí với các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới như báo cáo chính trị trình đại hội. Trong quá trình triển khai, thực hiện, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội tăng cường công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; quan tâm đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mỗi hội viên, cựu chiến binh phải thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo.

Thứ hai, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương. Vận động cán bộ, hội viên gương mẫu trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong cựu chiến binh, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để ngày càng có nhiều cựu chiến binh có kinh tế khá và giàu trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực, chủ động tham gia góp ý các chủ trương, chính sách và đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Thứ tư, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; vận động hội viên cựu chiến binh tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao mô hình xây dựng khu dân cư Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, mô hình (5+1); thường xuyên làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, động viên kịp thời, nhân rộng những gương tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Hội.

Thứ năm, Thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”. Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức hội, nhất là trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp. Chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội cơ sở.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thưa toàn thể đại hội!

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Quá trình chuẩn bị đại hội, với trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI đã chuẩn bị nhân sự để trình ra đại hội xem xét, bầu Ban Chấp hành khóa VII và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét, cho ý kiến về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII.

 Tôi đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có năng lực, bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thưa toàn thể đại hội!

Với việc xác định chủ đề Đại hội: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tinh thần “Đồng khởi mới” góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước” và phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Gương mẫu - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Tỉnh ủy tin tưởng rằng cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh, tạo khí thế thi đua để phong trào cựu chiến binh phát triển lên một tầm cao mới - xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy Bến Tre, tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại đại hội hôm nay.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bến Tre rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đề ra.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, một lần nữa, tôi xin chúc quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí tham dự đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN