Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm tổ chức Hội nghị lần thứ 19

04/01/2010 - 07:50

Năm 2009, Huyện ủy Thạnh Phú đã lãnh đạo tốt việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X), Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2009, đạt kết quả rất khả quan, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp tình hình địa phương.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua sơ kết 3 năm thực hiện, có 5 tập thể, 8 cá nhân được huyện, tỉnh, Trung ương biểu dương, khen thưởng. Hoạt động của hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ ngày càng thực chất hơn, kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Công tác quy hoạch cán bộ được lãnh đạo chặt chẽ, chất lượng quy hoạch được nâng lên, nhất là cấp cơ sở. Huyện đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng 2 cấp đúng theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 36 của Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch, huyện đã kiểm tra khá toàn diện, mở rộng đối tượng giám sát, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ, việc tiêu cực, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Huyện cần tập trung công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng 2 cấp; tiếp tục lãnh đạo tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm 2010, thực hiện có hiệu quả, thực chất Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hết sức chú ý khâu “làm theo”, qua đó xây dựng và nhân rộng điển hình. Huyện cần chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; rà soát, chấn chỉnh các khâu còn yếu trong công tác cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ tham mưu đề xuất; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp; Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững ổn định tình hình các hợp tác xã nghêu ở Thạnh Phong và Thạnh Hải; tăng cường các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện.

Năm 2009, Huyện ủy Giồng Trôm tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết năm. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP là 13,17%, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản vượt kế hoạch (102%), công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ đạt khá (giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 93,2%); thu nhập bình quân đầu người đạt 12,69 triệu đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến, kết nạp 294 đảng viên mới, đạt 108,88%; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên từng bước đi vào thực chất và có chiều sâu. Huyện ủy đã triển khai quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2009 và dự báo tình hình năm 2010, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết nghị mục tiêu năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) là 11,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/năm.

Hoàng Vũ - Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN