Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hội nghị lần thứ 3

15/12/2020 - 13:57

BDK.VN - Ngày 15-12-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng lần thứ 3 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, thảo luận thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đến dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối, trên cơ sở thực hiện chủ đề “Bứt phá về đích”, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, trong đó trọng tâm là việc lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng hai cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các biện pháp ứng phó với tình hình hạn mặn kéo dài trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 (đã kết nạp 107/80 đảng viên mới, vượt 33,7%). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tình hình xâm nhập mặn cùng với tình hình phức tạp của dịch Covid-19, tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện hai nhiệm vụ: Vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế vừa cảnh giác phòng chống dịch bệnh, đa số các doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch tăng sản lượng, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao nhất, đảm bảo nguồn hàng hóa, dịch vụ cho thị trường trong nước, trong tỉnh và xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số vấn đề còn hạn chế, như: Việc xác minh hồ sơ còn chậm gây ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ ở đơn vị; một số nơi chậm xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, dẫn đến hoạt động chưa nhịp nhàng, thiếu sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại đơn vị; dịch Covid-19 và tình hình hạn mặn trên diện rộng, nên phần lớn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Các cấp ủy rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp cũng như quy chế dân chủ ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; trong quá tình làm việc cần có những điều chỉnh, bổ sung các quy chế sao cho phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả cao trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối. Các cấp ủy tập trung tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - Sáng tạo” và Chỉ thị số 01 ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Dịp này, Đảng ủy Khối tổ chức trao bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN