Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy sơ kết hoạt động quý I-2023

27/03/2023 - 18:08

BDK.VN - Chiều 27-3-2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I-2023. Dự và chủ trì hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng BCĐ 35 Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô - thành viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ thư ký BCĐ 35 Tỉnh ủy.

Đại biểu chủ trì hội nghị.

Đại biểu chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có thành viên BCĐ 35, thành viên Tổ thư ký, giúp việc, thành viên nhóm chuyên gia BCĐ 35 Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu đã thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I-2023.

Đại biểu dự hội nghị, tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung về: Vấn đề an ninh, tư tưởng nội bộ nhân dân, tình hình tôn giáo, tình hình trật tự an toàn xã hội; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sơ kết giữa nhiệm kỳ; 11 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án cầu Rạch Miễu 2, đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; các khu, cụm công nghiệp; các vụ án, vụ việc đang được dự luận quan tâm…; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua, qua đó dự báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Giải pháp cần tập trung thực hiện đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô - thành viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ thư ký BCĐ 35 Tỉnh ủy đề nghị: Thành viên BCĐ cấp tỉnh, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia, BCĐ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy song song với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo sơ kết quý I-2023, từng thành viên BCĐ các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kịp thời thông tin, định hướng nhận thức chính trị, dư luận xã hội đối với các vụ việc, sự kiện nhạy cảm dễ tác động đến tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Nắm bắt một cách toàn diện dự báo, đánh giá, đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề nổi lên, các điểm nóng, nhất là tình trạng tranh chấp khiếu kiện về đất đai, tôn giáo. Phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn kịp thời các âm mưu lợi dụng tình hình thực hiện “diễn biến hòa bình” vô hiệu hóa âm mưu thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ của các thế lực thù địch. Triển khai hiệu quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ hai.

Tăng cường hoạt động các fanpage, kịp thời cung cấp, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực nhất là đẩy mạnh phản bác. Lãnh đạo, điều hành Fanpage Bến Tre hội nhập - phát triển là kênh thông tin tuyên truyền chính thống của BCĐ 35 Tỉnh ủy trên mạng xã hội Facebook đi vào hoạt động đúng quy chế tôn chỉ,  mục đích đề ra. BCĐ 35 duy trì họp giao ban an ninh tư tưởng, tổng hợp tình hình tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục bảo đảm an ninh tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thành viên BCĐ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Nhất là các hoạt động gây chia rẻ, lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động phức tạp, phá hoại đoàn kết nội bộ. Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc bảo vệ nội bộ. Giữ gìn đoàn kết nội bộ ngăn chặn các dấu hiệu biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp nảy sinh sơ hở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ đảm bảo an ninh trên mạng xã hội, Internet. Kịp thời phối hợp với các ngành chức năng kiến nghị, chấn chỉnh xử lý các cơ quan báo chí ngoài tỉnh đưa thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại địa phương. Định hướng thông tin, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trước sự tác động của những thông tin xấu, nhiều chiều trên Internet và mạng xã hội.

Phát huy tối đa khả năng lý luận của các thành viên nhóm chuyên gia. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát thực tiễn nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong Đảng và toàn xã hội. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở từng địa bàn để giữ vững chính trị xã hội. Thường xuyên nắm bắt thái độ, niềm tin, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có giải pháp phát huy, chấn chỉnh, uốn nắn, định hướng kịp thời.

Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng. Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy tinh thần tự đề kháng của quần chúng để chủ động đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, toàn dân đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN