Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh sơ kết hoạt động quý I-2011

27/03/2011 - 16:17

Ngày 25-3-2011, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (BCĐ.PCTN) tỉnh Bến Tre đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng để sơ kết công tác PCTN quý I-2011.

Cuộc họp đánh giá: Trong quý I-2011, BCĐ.PCTN tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện nghiêm việc phối hợp kiểm tra các địa phương, đơn vị trong hoạt động PCTN. Riêng ngành thanh tra đã thực hiện 37 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, sử dụng đất, xây dựng cơ bản; đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 194,13 triệu đồng (chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng).

Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh Bến Tre chỉ đạo: “Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản; đồng thời, cần giải quyết nhanh các đơn, thư khiếu nại của công dân”.

Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN