Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương làm việc với tỉnh Bến Tre

12/05/2009 - 09:53
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.Đức

Ngày 5-5-2009, ông Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cùng đoàn cán bộ đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo PCTN  (BCĐ.PCTN) tỉnh Bến Tre.

Tiếp đoàn, ông Nguyễn Thái Xâây, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ.PCTN cùng các thành viên đã báo cáo tình hình, kết quả công tác PCTN tại tỉnh và chương trình công tác quý II/2009. Theo báo cáo, BCĐ tỉnh đã phối hợp chặt với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị thực hiện tốt khâu tuyên truyền với nhiều hình thức trong cán bộ công chức (CBCC) và nhân dân. BCĐ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về PCTN như: Đề án cải cách hành chính; kê khai minh bạch tài sản; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác CBCC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý thông tin tố cáo, khiếu nại về PCTN; phối hợp thanh tra, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ việc, án tham nhũng…

Ông Vũ Tiến Chiến đánh giá cao hoạt động PCTN của BCĐ tỉnh, nhất là công tác phối hợp của các thành viên BCĐ, đã không để xảy ra tham nhũng mang tính chất nghiêm trọng. Hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Chiến nhấn mạnh: BCĐ.PCTN Bến Tre cần tập trung tuyên truyền sâu hơn để người dân có nhận thức đúng về tầm quan trọng của đấu tranh PCTN, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, xử lý vi phạm…

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN