Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra tình hình giải quyết đơn, thư tố cáo

24/02/2009 - 13:23
Thường trực BCĐ.PCTN tỉnh Bến Tre làm việc với UBND huyện Thạnh Phú.

Ngày 19-2-2009, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng và Bộ phận giúp việc đã làm việc với Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú cùng các cơ quan liên quan thuộc huyện để kiểm tra tình hình chỉ đạo và giải quyết theo thẩm quyền đối với một số đơn thư tố cáo về dấu hiệu sai phạm, tiêu cực do Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đến.

Thời gian qua, UBND huyện Thạnh phú có quan tâm, sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, xác minh kết luận rõ các đơn thư tố cáo được Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đến. Trong đó, đáng quan tâm là kết quả thanh tra tại Phòng Khám khu vực xã Tân Phong cho thấy đa số các nội dung tố cáo là có cơ sở; tại Phòng Khám khu vực có những sai phạm như: chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, kế toán không mở sổ sách, để cấp dưới tự thu, tự chi; thu phí, lệ phí bằng biên lai chợ để ngoài sổ sách

25,014 triệu đồng; thu viện phí từ siêu âm để ngoài sổ sách, chi sai nguyên tắc 1, 72 triệu đồng; cá nhân chiếm dụng 3, 38 triệu đồng; sai phạm trong việc ghi chép phiếu khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Chủ tịch UBND huyện đã kết luận, yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan nộp số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý; đồng thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh sai phạm và kiểm điểm, xử lý các cá nhân sai phạm.

 Ngoài những sai phạm trên, Phòng Y tế huyện và Phòng Khám khu vực xã Tân Phong cũng chưa chấp hành nghiêm túc Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 22-10-2008 của Chủ tịch UBND huyện đình chỉ thi hành Quyết định số 06/QĐ-PYT ngày 26-6-2008 của Phòng Y tế về việc điều động cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Tám, y sĩ thuộc Phòng Khám khu vực.

Ngoài ra, trong việc cấp phát thuốc và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có sai phạm. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thẩm tra, có kết luận: việc  thực hiện quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đúng quy định của Bộ Y tế và ngành Bảo hiểm Xã hội; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh tại đơn vị; tính hợp lý của hồ sơ quyết toán chi phí khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm Xã hội chưa cao, có dấu hiệu lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tin, ảnh: H.Vọng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN