Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác tôn giáo ở huyện Châu Thành

27/11/2020 - 18:16

BDK.VN - Ngày 26-11-2020, đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các ngành chức năng tỉnh do đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia làm trưởng đoàn đã đến huyện Châu Thành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo.

Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Sang đại diện lãnh đạo UBND, Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể và các ngành huyện cùng làm việc với đoàn.

Huyện Châu Thành có 88 cơ sở tôn giáo, 443 chức sắc, 769 chức việc và 35.116 tín đồ. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo sinh hoạt đúng nội dung, chương trình đăng ký, tuân thủ pháp luật, đúng Hiến chương, Điều lệ Giáo hội. Vận động chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các hoạt động an sinh, xã hội - từ thiện, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo như: chưa kịp thời phát hiện, xử lý đối với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; vẫn còn tình trạng truyền đạo trái phép xảy ra trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và trách nhiệm trong việc theo dõi, nắm bắt, xử lý thông tin hoạt động tôn giáo ở cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề tôn giáo theo đúng phân cấp quản lý, kịp thời, có hiệu quả. Quan tâm xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực tôn giáo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc tôn giáo phức tạp, tồn đọng nhiều năm ở địa phương góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” - Trưởng đoàn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Huỳnh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN