Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2022

18/01/2022 - 20:01

BDK - Ngày 18-1-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành phố và các ngành liên quan tham dự tại điểm cầu huyện.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Năm 2021 là năm được Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, dịch bệnh bùng phát nhưng với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid 19; đồng thời có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh cơ bản ổn định; khối đại đoàn kết trong dân được phát huy, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, thi đua Dân vận khéo (DVK) và xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ. Hội đồng thẩm định đánh giá mô hình DVK cấp tỉnh đã đề xuất công nhận 78 mô hình “DVK” trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia xác định: để cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, CTDV cần tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về CTDV mà trọng tâm là Quyết định số 306-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế CTDV của hệ thống chính trị; chủ động nắm tình hình nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tạo sự chuyển biến và hưởng ứng mạnh mẽ trong nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng chất phong trào thi đua DVK.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã công bố quyết định khen thưởng 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc CTDV năm 2021 là Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc.

Tin, ảnh: Xuân Tú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN