Cơ sở khám, chữa bệnh Đông y miễn phí cho người nghèo

Cơ sở khám, chữa bệnh Đông y miễn phí cho người nghèo