Về thi công cống thuộc Tổ 3, Khu phố 2, Phường 5

Về thi công cống thuộc Tổ 3, Khu phố 2, Phường 5