Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

17/09/2010 - 08:24

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 25, ngày 10-9-2010 về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hay Luật Đầu tư; các dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp theo qui hoạch được duyệt.

Theo đó, đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được tính tỷ lệ tiền thuê đất bằng 0,25% giá đất được UBND tỉnh công bố hàng năm và được ổn định trong thời gian 5 năm; được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 36 tháng. Khi kết thúc xây dựng cơ bản đưa dự án vào hoạt động được miễn thêm 11 năm tiền thuê đất. Thời gian cho thuê đất theo dự án đầu tư được duyệt tối đa không quá 70 năm. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được giao thêm diện tích đất hợp lý để đầu tư xây dựng khu tái định cư, xây dựng nhà ở công nhân và khu chuyên gia phục vụ hậu cần khu công nghiệp. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa bằng 30% chi phí giải tỏa đền bù cho từng khu công nghiệp, khu tái định cư, nhà ở công nhân theo dự án đầu tư. Phần ngoài khu công nghiệp gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật như nước, điện, viễn thông được đáp ứng theo tiến độ xây dựng của nhà đầu tư. Các ưu đãi khác như nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được tỉnh hỗ trợ lập qui hoạch; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được tỉnh tổ chức thực hiện, nhà đầu tư chỉ trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hỗ trợ công tác xúc tiến mời gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp nhưng phải đảm bảo theo qui hoạch và điều kiện môi trường; hỗ trợ đào tạo nghề, tuyển dụng lao động.

Các dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đang hưởng các ưu đãi theo quyết định này nếu Nhà nước có thay đổi các chính sách khác có mức ưu đãi cao hơn thì sẽ được hưởng theo chính sách mới đối với thời gian còn lại. Các dự án khác được thực hiện với chính sách chung theo các qui định hiện hành. Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ quan đầu mối duy nhất tiếp nhận và hỗ trợ các thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp. Đối với các dự án trong khu dân cư và tái định cư  Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giải quyết.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN